Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. birželio 9 d.

2017 m. birželio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. birželio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 28 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso, kad galėtų pagaminti proginę monetą.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 278,7 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. birželio 8 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

40 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 295,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 1 130,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,9 mlrd. eurų – iki 172,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 178,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. birželio 7 d., baigėsi 12,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės beveik tokios pačios vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 601,3 mlrd. eurų (palyginti su 602 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14,6 mlrd. eurų – iki 2 029,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. birželio 9 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

8,2 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,6 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

221,7 mlrd. eurų

+1,2 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,7 mlrd. eurų

+0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

92,1 mlrd. eurų

+1,4 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 580,0 mlrd. eurų

+12,3 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5 mlrd. eurų – iki 1 199,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 075 −28
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 321 496 303
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 416 −23
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 244 080 326
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 870 −369
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 711 401
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 711 401
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 779 998 −106
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 12 107 34
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 770 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 122 −140
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 73 663 −852
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 325 634 14 637
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 029 766 14 603
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 295 869 33
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 240 310 −400
Visas turtas 4 218 129 13 586
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 130 473 −833
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 800 604 4 390
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 199 247 5 040
  2.2 Indėlių galimybė 601 306 −665
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 51 15
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 063 −2 202
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 310 202 10 344
  5.1 Valdžiai 172 521 14 863
  5.2 Kiti įsipareigojimai 137 681 −4 518
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 152 702 2 019
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 782 −58
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 806 75
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 806 75
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 228 119 −149
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 298 0
Visi įsipareigojimai 4 218 129 13 586

Kontaktai žiniasklaidai