Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. június 2.

2017. június 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. június 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval 278,8 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. június 1.

7-napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

40 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 295,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7,2 milliárd euróval 1131,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 51,6 milliárd euróval csökkent, 157,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 16,4 milliárd euróval csökkent, 178,1 milliárd euróra. 2017. május 31-én, szerdán lejárt egy 15,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 12,1 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal. 2017. június 1-jén, csütörtökön lejárt egy 2,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 602 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 588,9 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,7 milliárd euróval, 2015,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. június 2-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

8,2 milliárd EUR

-

−0,1 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,6 milliárd EUR

-

−0,1 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

220,5 milliárd EUR

+1,3 milliárd EUR

−0,2 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,7 milliárd EUR

+0,0 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

90,7 milliárd EUR

+1,5 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1568,0 milliárd EUR

+11,0 milliárd EUR

−0,6 milliárd EUR

Értékpapír-piaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 34,7 milliárd euróval, 1194,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 103 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 321 193 36
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 439 1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 243 754 35
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 30 239 −72
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 310 404
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 310 404
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 780 105 −3 353
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 12 073 −3 843
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 770 466
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 262 24
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 74 515 −1 370
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 310 998 11 850
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 015 162 12 719
  7.2 Egyéb értékpapír 295 835 −869
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 240 709 1 363
Eszközök összesen 4 204 543 8 858
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 131 306 7 178
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 796 215 47 788
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 194 207 34 718
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 601 972 13 086
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 36 −16
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 11 266 993
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 299 858 −53 287
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 157 659 −51 627
  5.2 Egyéb kötelezettségek 142 199 −1 660
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 150 683 5 188
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 2 841 −19
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 731 −369
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 731 −369
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 228 268 1 384
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 298 0
Források összesen 4 204 543 8 858

Médiakapcsolatok