Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 iunie 2017

6 iunie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 iunie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 278,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

1 iunie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

40 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,9 miliarde EUR, până la 295,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 7,2 miliarde EUR, până la 1 131,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 51,6 miliarde EUR, până la 157,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 16,4 miliarde EUR, până la 178,1 miliarde EUR. Miercuri, 31 mai 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 15,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 12,1 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată. Joi, 1 iunie 2017, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 2,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 602 miliarde EUR (față de 588,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,7 miliarde EUR, până la 2 015,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 2 iunie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

8,2 miliarde EUR

-

-0,1 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,6 miliarde EUR

-

-0,1 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

220,5 miliarde EUR

+1,3 miliarde EUR

-0,2 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,7 miliarde EUR

+0,0 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

90,7 miliarde EUR

+1,5 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 568,0 miliarde EUR

+11,0 miliarde EUR

-0,6 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 34,7 miliarde EUR, până la 1 194,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 103 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 321 193 36
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 439 1
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 243 754 35
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 30 239 −72
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 310 404
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 310 404
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 780 105 −3 353
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 12 073 −3 843
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 770 466
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 262 24
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 74 515 −1 370
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 310 998 11 850
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 015 162 12 719
  7.2 Alte titluri 295 835 −869
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 240 709 1 363
Total active 4 204 543 8 858
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 131 306 7 178
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 796 215 47 788
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 194 207 34 718
  2.2 Facilitatea de depozit 601 972 13 086
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 36 −16
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 11 266 993
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 299 858 −53 287
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 157 659 −51 627
  5.2 Alte angajamente 142 199 −1 660
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 150 683 5 188
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 2 841 −19
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 731 −369
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 731 −369
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 228 268 1 384
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 298 0
Total pasive 4 204 543 8 858

Contacte media