Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 2. lipnja 2017.

6. lipnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 2. lipnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,4 mlrd. EUR na 278,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

1. lipnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

40 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,9 mlrd. EUR na 295,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 7,2 mlrd. EUR na 1.131,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 51,6 mlrd. EUR na 157,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 16,4 mlrd. EUR na 178,1 mlrd. EUR. U srijedu, 31. svibnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 15,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 12,1 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. U četvrtak 1. lipnja 2017., dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 2,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 3 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 602 mlrd. EUR (u odnosu na 588,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,7 mlrd. EUR na 2.015,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 2. lipnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

8,2 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,6 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

220,5 mlrd. EUR

+1,3 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,7 mlrd. EUR

+0,0 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

90,7 mlrd. EUR

+1,5 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.568,0 mlrd. EUR

+11,0 mlrd. EUR

–0,6 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 34,7 mlrd. EUR na 1.194,2 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 103 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 321 193 36
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 439 1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 243 754 35
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 239 −72
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 310 404
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 310 404
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 780 105 −3 353
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 12 073 −3 843
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 770 466
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 262 24
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 74 515 −1 370
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 310 998 11 850
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 015 162 12 719
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 295 835 −869
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 240 709 1 363
Ukupno imovina 4 204 543 8 858
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 131 306 7 178
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 796 215 47 788
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 194 207 34 718
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 601 972 13 086
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 36 −16
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 11 266 993
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 299 858 −53 287
  5.1 Opća država 157 659 −51 627
  5.2 Ostale obveze 142 199 −1 660
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 150 683 5 188
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 841 −19
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 731 −369
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 731 −369
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 228 268 1 384
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 298 0
Ukupno obveze 4 204 543 8 858

Kontaktni podatci za medije