Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. september 2017

5. september 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. septembril 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 259,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

31. august 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 285,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,2 miljardi euro võrra 1142,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 66,6 miljardi euro võrra 158,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 36,7 miljardi euro võrra 146,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. augustil 2017 möödus 7,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 5,9 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 628,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 593,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 10,3 miljardi euro võrra 2170,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 1. september 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,9 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

228,0 miljardit eurot

+0,6 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,5 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

107,3 miljardit eurot

+1,1 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1707,1 miljardit eurot

+9,0 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

91,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 32,6 miljardi euro võrra 1263,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 078 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 298 800 −390
  2.1 Nõuded RVFle 74 466 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 224 334 −390
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 238 −1 387
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 448 231
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 448 231
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 774 663 −1 619
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 914 −1 354
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 553 −151
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 196 −114
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 59 205 −1 225
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 456 121 9 967
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 170 371 10 308
  7.2 Muud väärtpaberid 285 750 −340
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 239 439 −733
Varad kokku 4 283 727 4 846
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 142 129 2 228
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 891 738 67 747
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 263 436 32 644
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 628 279 35 119
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 23 −16
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 427 428
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 286 719 −65 588
  5.1 Valitsussektor 158 758 −66 632
  5.2 Muud kohustused 127 961 1 044
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 182 089 771
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 824 −549
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 127 −796
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 127 −796
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 224 758 604
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 297 0
Kohustused kokku 4 283 727 4 846

Kontaktandmed