Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. szeptember 1.

2017. szeptember 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. szeptember 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 259,4 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. augusztus 31.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval, 285,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval 1142,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 66,6 milliárd euróval 158,8 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 36,7 milliárd euróval 146,4 milliárd euróra csökkent. 2017. augusztus 30-án, szerdán lejárt egy 7,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 5,9 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 2,9 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 628,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 593,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 10,3 milliárd euróval 2170,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. szeptember 1-jén

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,9 milliárd EUR

-

−0,0 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

228,0 milliárd EUR

+0,6 milliárd EUR

−0,3 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,5 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,1 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

107,3 milliárd EUR

+1,1 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1707,1 milliárd EUR

+9,0 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

91,2 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 32,6 milliárd euróval, 1263,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 078 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 298 800 −390
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 466 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 224 334 −390
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 238 −1 387
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 448 231
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 448 231
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 774 663 −1 619
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 5 914 −1 354
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 553 −151
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 196 −114
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 59 205 −1 225
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 456 121 9 967
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 170 371 10 308
  7.2 Egyéb értékpapír 285 750 −340
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 239 439 −733
Eszközök összesen 4 283 727 4 846
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 142 129 2 228
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 891 738 67 747
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 263 436 32 644
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 628 279 35 119
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 23 −16
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 8 427 428
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 286 719 −65 588
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 158 758 −66 632
  5.2 Egyéb kötelezettségek 127 961 1 044
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 182 089 771
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 824 −549
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 127 −796
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 127 −796
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 224 758 604
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 297 0
Források összesen 4 283 727 4 846

Médiakapcsolatok