Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fl-1 ta’ Settembru 2017

5 ta’ Settembru 2017

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fl-1 ta’ Settembru 2017 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) naqset b’EUR 0.4 biljun għal EUR 259.4 biljun.

Operazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur

Tip ta’ tranżazzjoni

Ammont li mmatura

Ammont ġdid

31 ta' Awwissu 2017

Tranżazzjoni inversa ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

USD 35 miljun

USD 35 miljun

Dawn it-tranżazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti fuq swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 0.3 biljun għal EUR 285.7 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) żdiedu b’EUR 2.2 biljun għal EUR 1,142.1 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) naqsu b’EUR 66.6 biljun għal EUR 158.8 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) naqas b’EUR 36.7 biljun għal EUR 146.4 biljun. Nhar l-Erbgħa 30 ta’ Awwissu 2017 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 7.3 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 5.9 biljun b’maturità ta’ sebat ijiem.

Matul il-ġimgħa mmaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (il-partita A5.2) ta’ EUR 3 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 2.9 biljun.

Ir-rikors għall-faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.2 biljun (imqabbel ma’ EUR 0.3 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 628.3 biljun (imqabbel ma’ EUR 593.2 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel). L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu b’EUR 10.3 biljun għal EUR 2,170.4 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja

Valur rappurtat fl-1 ta’ Settembru 2017

Bidla mill-ġimgħa l-oħra – xiri

Bidla mill-ġimgħa l-oħra – fidi

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1

EUR 7.5 biljun

-

-

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2

EUR 4.9 biljun

-

-EUR 0.0 biljun

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3

EUR 228.0 biljun

+EUR 0.6 biljun

-EUR 0.3 biljun

Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi

EUR 24.5 biljun

+EUR 0.1 biljun

-EUR 0.1 biljun

Programm ta’ xiri mis-settur korporattiv

EUR 107.3 biljun

+EUR 1.1 biljun

-

Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku

EUR 1,707.1 biljun

+EUR 9.0 biljun

-EUR 0.0 biljun

Programm tas-Swieq tat-Titoli

EUR 91.2 biljun

-

-

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal-kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) żdiedet b’EUR 32.6 biljun għal EUR 1,263.4 biljun.

Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 379,078 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 298,800 −390
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 74,466 0
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 224,334 −390
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 34,238 −1,387
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 16,448 231
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,448 231
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 774,663 −1,619
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,914 −1,354
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 768,553 −151
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 196 −114
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 59,205 −1,225
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,456,121 9,967
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,170,371 10,308
  7.2 Titoli oħra 285,750 −340
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,735 0
9 Assi oħra 239,439 −733
Attiv totali 4,283,727 4,846
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,142,129 2,228
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,891,738 67,747
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,263,436 32,644
  2.2 Faċilità tad-depożitu 628,279 35,119
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 23 −16
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 8,427 428
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 286,719 −65,588
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 158,758 −66,632
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 127,961 1,044
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 182,089 771
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,824 −549
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,127 −796
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,127 −796
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,705 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 224,758 604
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 371,913 0
12 Kapital u riżervi 102,297 0
Passiv totali 4,283,727 4,846

Kuntatti midja