Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.5.2017

30.5.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.5.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 278,5 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

26.5.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää)

40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 296,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 1 124,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 32,2 miljardilla eurolla 209,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 194,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.5.2017 erääntyi 14 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 15,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 588,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 590,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,5 miljardilla eurolla 2 002,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 26.5.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

8,3 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,8 miljardia euroa

-

-0,0 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

219,3 miljardia euroa

+0,7 miljardia euroa

-0,6 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,7 miljardia euroa

+0,2 miljardia euroa

-0,4 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

89,2 miljardia euroa

+2,3 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 557,7 miljardia euroa

+11,3 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 10 miljardilla eurolla 1 159,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 102 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 321 157 546
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 438 40
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 243 719 506
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 311 −2 347
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 905 −1 529
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 905 −1 529
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 783 458 1 961
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 15 916 1 939
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 304 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 238 22
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 75 885 −2 680
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 299 148 13 973
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 002 444 13 461
  7.2 Muut arvopaperit 296 704 512
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 239 346 67
Vastaavaa yhteensä 4 195 685 9 991
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 124 129 966
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 748 426 −11 838
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 159 489 −10 020
  2.2 Talletusmahdollisuus 588 886 −1 837
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 51 18
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 273 655
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 353 144 38 620
  5.1 Julkisyhteisöt 209 286 32 176
  5.2 Muut 143 858 6 444
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 145 494 −16 537
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 859 −814
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 099 −541
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 099 −541
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 226 883 −534
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 298 15
Vastattavaa yhteensä 4 195 685 9 991

Yhteyshenkilöt