Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.7.2017

11.7.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.7.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 2,4 miljardilla eurolla 262 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

6.7.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

3,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1 miljardilla eurolla 293,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,1 miljardilla eurolla 1 140 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1 miljardilla eurolla 209,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 7,2 miljardilla eurolla 155 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.7.2017 erääntyi 11,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 8,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 620,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 617 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 16,9 miljardilla eurolla 2 081,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 7.7.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-0,2 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,4 miljardia euroa

-

-0,0 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

223,0 miljardia euroa

+0,9 miljardia euroa

-0,4 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,5 miljardia euroa

+0,4 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

98,9 miljardia euroa

+2,3 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 623,3 miljardia euroa

+14,4 miljardia euroa

-0,4 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,7 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 60,6 miljardilla eurolla 1 166,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 091 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 303 545 −1 229
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 614 226
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 228 932 −1 454
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 500 −719
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 192 −769
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 192 −769
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 775 712 −3 540
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 8 250 −3 386
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 314 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 148 −154
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 69 505 −1 414
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 374 419 15 810
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 081 270 16 850
  7.2 Muut arvopaperit 293 149 −1 041
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 729 −59
9 Muut saamiset 239 002 −2 895
Vastaavaa yhteensä 4 214 696 5 186
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 139 958 3 080
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 787 327 64 250
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 166 632 60 582
  2.2 Talletusmahdollisuus 620 672 3 698
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 23 −30
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 784 589
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 340 111 −7 475
  5.1 Julkisyhteisöt 209 142 −987
  5.2 Muut 130 969 −6 488
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 168 784 −53 756
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 990 883
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 336 −465
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 336 −465
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 222 492 −1 916
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 295 −4
Vastattavaa yhteensä 4 214 696 5 186

Yhteyshenkilöt