Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 iulie 2017

11 iulie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 iulie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,4 miliarde EUR, până la 262 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

6 iulie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

3,1 miliarde USD

0,1 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 1 miliard EUR, până la 293,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 3,1 miliarde EUR, până la 1 140 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 1 miliard EUR, până la 209,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 7,2 miliarde EUR, până la 155 de miliarde EUR. Miercuri, 5 iulie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 11,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 8,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 620,7 miliarde EUR (față de 617 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 16,9 miliarde EUR, până la 2 081,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 7 iulie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-0,2 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,4 miliarde EUR

-

-0,0 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

223,0 miliarde EUR

+0,9 miliarde EUR

-0,4 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,5 miliarde EUR

+0,4 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

98,9 miliarde EUR

+2,3 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 623,3 miliarde EUR

+14,4 miliarde EUR

-0,4 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,7 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 60,6 miliarde EUR, până la 1 166,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 091 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 303 545 −1 229
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 614 226
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 228 932 −1 454
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 30 500 −719
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 192 −769
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 192 −769
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 775 712 −3 540
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 8 250 −3 386
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 314 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 148 −154
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 69 505 −1 414
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 374 419 15 810
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 081 270 16 850
  7.2 Alte titluri 293 149 −1 041
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 729 −59
9 Alte active 239 002 −2 895
Total active 4 214 696 5 186
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 139 958 3 080
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 787 327 64 250
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 166 632 60 582
  2.2 Facilitatea de depozit 620 672 3 698
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 23 −30
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 784 589
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 340 111 −7 475
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 209 142 −987
  5.2 Alte angajamente 130 969 −6 488
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 168 784 −53 756
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 990 883
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 336 −465
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 336 −465
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 222 492 −1 916
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 295 −4
Total pasive 4 214 696 5 186

Contacte media