Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. július 7.

2017. július 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. július 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 2,4 milliárd euróval csökkent, 262 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. július 6.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

3,1 milliárd USD

0,1 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval, 293,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,1 milliárd euróval 1140 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1 milliárd euróval csökkent, 209,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 7,2 milliárd euróval csökkent, 155 milliárd euróra. 2017. július 5-én, szerdán lejárt egy 11,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 8,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 620,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 617 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 16,9 milliárd euróval, 2081,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. július 7-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

−0,2 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,4 milliárd EUR

-

−0,0 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

223,0 milliárd EUR

+0,9 milliárd EUR

−0,4 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,5 milliárd EUR

+0,4 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

98,9 milliárd EUR

+2,3 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1623,3 milliárd EUR

+14,4 milliárd EUR

−0,4 milliárd EUR

Értékpapír-piaci program

98,7 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 60,6 milliárd euróval, 1166,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 091 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 303 545 −1 229
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 614 226
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 228 932 −1 454
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 30 500 −719
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 192 −769
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 192 −769
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 775 712 −3 540
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 8 250 −3 386
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 314 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 148 −154
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 69 505 −1 414
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 374 419 15 810
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 081 270 16 850
  7.2 Egyéb értékpapír 293 149 −1 041
8 Euróban denominált államadósság 25 729 −59
9 Egyéb eszközök 239 002 −2 895
Eszközök összesen 4 214 696 5 186
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 139 958 3 080
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 787 327 64 250
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 166 632 60 582
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 620 672 3 698
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 23 −30
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 784 589
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 340 111 −7 475
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 209 142 −987
  5.2 Egyéb kötelezettségek 130 969 −6 488
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 168 784 −53 756
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 4 990 883
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 336 −465
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 336 −465
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 222 492 −1 916
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 295 −4
Források összesen 4 214 696 5 186

Médiakapcsolatok