PERSBERICHT

Jaarlijkse publicatie in gedrukte vorm van de Lijst van Monetaire Financiële Instellingen en reserveplichtige instellingen per eind december 2001

14 februari 2002

De "Lijst van Monetaire Financiële Instellingen en reserveplichtige instellingen" ("Lijst van MFI's") wordt door de Europese Centrale Bank (ECB) gepubliceerd overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de Verordening van de Europese Centrale Bank van 1 december 1998 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16)[[1]], zoals gewijzigd, en artikel 2, lid 3, van de Verordening van de Europese Centrale Bank van 1 december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15), zoals gewijzigd.

Deze publicatie heeft betrekking op de sector Monetaire Financiële Instellingen (MFI-sector) per eind december 2001. De Lijst van MFI's wordt aan het begin van ieder kalenderjaar gepubliceerd; dit is de vijfde in de reeks.

De Lijst van MFI's vergemakkelijkt het opstellen van een volledige en consistente balans van de geldscheppende sector in het eurogebied en garandeert dat de gegevens betreffende de statistische-rapportagepopulatie zo compleet, accuraat en homogeen mogelijk zijn. De lijst van reserveplichtige instellingen is gebaseerd op artikel 19, lid 1, van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, volgens welk artikel de ECB kan eisen dat kredietinstellingen in het eurogebied met het oog op de doelstellingen van het monetair beleid minimumreserves aanhouden.

Voor de eerste keer zal deze publicatie beschikbaar worden gesteld onder "Publications" in het onderdeel "MFIs and assets" van de website van de ECB (http://www.ecb.europa.eu).

Daarnaast zal op de laatste werkdag van iedere kalendermaand een bijgewerkte versie van de Lijst van MFI's samen met maandelijkse aanpassingen worden gepubliceerd in het onderdeel "MFIs and assets" van de website van de ECB.

Bij alle nationale centrale banken van de EU kan een gedrukt exemplaar van de nieuwste versie van de Lijst van MFI's worden verkregen.[1] De Verordening van de Europese Centrale Bank van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13) heeft Verordening ECB/1998/16 met ingang van 1 januari 2002 vervangen. De overgang op de nieuwe verordening heeft geen gevolgen voor de definitie en classificatie van de MFI's.

Contactpersonen voor de media