PRESSEMEDDELELSE

Offentliggørelse af den trykte udgave af MFI-listen pr. ultimo december 2001

14. februar 2002

"List of Monetary Financial Institutions and institutions subject to minimum reserves" (MFI-listen) offentliggøres af Den Europæiske Centralbank (ECB) i overensstemmelse med artikel 3.2 i Den Europæiske Centralbanks forordning af 1. december 1998 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) [[1]] med senere ændringer og artikel 2.3 i Den Europæiske Centralbanks forordning af 1. december 1998 om anvendelse af reservekrav (ECB/1998/15) med senere ændringer.

Listen indeholder en oversigt over sektoren for monetære finansielle institutioner (MFI-sektoren) pr. ultimo december 2001. Den offentliggøres hvert år i begyndelsen af året, i år for femte gang.

MFI-listen letter udarbejdelsen af en omfattende og ensartet balance for den pengeskabende sektor i euroområdet og sikrer, at oplysningerne om den statistiske rapporteringspopulation er så udtømmende, nøjagtige og ensartede som muligt. Listen over institutioner, der er underlagt mindstereservekrav, udarbejdes på grundlag af artikel 19.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, som giver ECB bemyndigelse til at kræve, at kreditinstitutter, der er etableret i medlemsstaterne, holder mindstereserver for at opfylde målene for den monetære politik.

MFI-listen offentliggøres for første gang på ECBs websted (http://www.ecb.europa.eu) hvor den findes under "Publications" under menupunktet "MFIs and assets".

Desuden offentliggøres en opdateret udgave af hele MFI-listen samt en oversigt over den forgangne måneds ændringer den sidste bankdag i måneden på ECBs websted under menupunktet "MFIs and assets".

Den seneste trykte udgave af MFI-listen kan fås ved henvendelse til en af de nationale centralbanker i Den Europæiske Union.[1] Den Europæiske Centralbanks forordning af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2001/13) har erstattet ECB/1998/16 med virkning fra den 1. januar 2002. Overgangen til den nye forordning har ikke påvirket definitionen og klassifikationen af MFIerne.

Medie- og pressehenvendelser