LEHDISTÖTIEDOTE:

Vuosittain julkaistava painettu versio rahalaitosten ja vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvien laitosten luettelosta (tiedot joulukuun lopusta 2001)

14.2.2002

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee rahalaitosten ja vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvien laitosten luetteloa (Rahalaitosten luettelo) rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EKP/1998/16) (muutettuna)[[1]] 3.2 artiklan ja vähimmäisvarantojen soveltamisesta 1 päivänä joulukuuta 1998 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EKP/1998/15) (muutettuna) 2.3 artiklan mukaisesti.

Tämänkertaisen luettelon rahalaitossektoria koskevat tiedot ovat joulukuun lopusta 2001. Rahalaitosten luettelo julkaistaan aina kalenterivuoden alussa, nyt jo viidennen kerran.

Rahalaitosten luettelon avulla varmistetaan, että tiedonantajien joukkoa koskevat tiedot ovat mahdollisimman kattavia, paikkansapitäviä ja yhdenmukaisia, sekä tuotetaan kattava ja johdonmukainen euroalueen rahaa luovan sektorin tase. Luetteloa vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvista laitoksista pidetään Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 19.1 artiklan perusteella. Perussäännön mukaan EKP voi rahapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi vaatia euroalueelle sijoittautuneita luottolaitoksia pitämään vähimmäisvarantoja.

Julkaisu on ensimmäistä kertaa luettavissa myös EKP:n www-sivuilla osoitteessa http://www.ecb.europa.eu, kohdassa "MFIs and assets" – "MFI publications".

Luettelon verkkoversio päivitetään kuukausittain, ja ajantasainen luettelo sekä siihen tehdyt muutokset edelliseen kuukauteen verrattuna julkaistaan sivulla "MFIs and assets" aina kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Rahalaitosten luettelon tuoreimman painetun version voi pyytää mistä tahansa EU:n kansallisesta keskuspankista.[1] Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annettu Euroopan keskuspankin asetus (EKP/2001/13) korvaa asetuksen EKP/2001/16 tammikuun 1. päivästä 2002 alkaen. Tämä ei vaikuta rahalaitoksen määritelmään eikä rahalaitosten luokitteluun.

Yhteyshenkilöt