Materiały szkoleniowe

Zabezpieczenia  serii „Europa”

Slajd z materiału szkoleniowego Slajd z materiału szkoleniowego

Znajomość banknotów

Kurs internetowy Knowledge of banknotes składa się z trzech części:

  1. sprawdzanie autentyczności banknotów euro,
  2. weryfikacja jakości obiegowej banknotów euro,
  3. zabezpieczenia banknotów z drugiej serii (serii „Europa”).

Kurs stanowi uzupełnienie szkolenia osób mających zawodowo do czynienia z gotówką, zgodnie z decyzjami EBC w sprawie autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro.

Kurs został opracowany na podstawie programu szkoleniowego i samouczka internetowego przygotowanych przez bank centralny Portugalii.

EURO CASH ACADEMY

Aplikacja EURO CASH ACADEMY przedstawia banknoty euro i ich zabezpieczenia.

Aby lepiej je poznać, należy rozwiązać quiz lub wyszukać informacje na wirtualnym placu.

Ulotki dla osób mających zawodowo do czynienia z gotówką

Informacje i materiały wizualne dotyczące banknotów euro są dostępne na stronach www.euro.ecb.europa.eu oraz www.nowatwarzeuro.eu.