Trainingsmateriaal

Echtheidskenmerken van de Europa-serie

Afbeelding trainingsmateriaal Afbeelding trainingsmateriaal

Kennis van bankbiljetten

De e-learningcursus Knowledge of banknotes bestaat uit drie modules over:

  1. de echtheid van bankbiljetten,
  2. de geschiktheid van bankbiljetten,
  3. de echtheidskenmerken van de tweede serie eurobankbiljetten, de Europa-serie.

De cursus beoogt een aanvulling te zijn op de training van professionele contantgeldverwerkers overeenkomstig de door de ECB ten aanzien van de echtheid en geschiktheid van eurobankbiljetten genomen besluiten.

De cursus is ontwikkeld op basis van het door de Banco de Portugal opgestelde trainingsprogramma en e-learninginstrument.

De Euro Cash Academy

Op de website van de Euro Cash Academy wordt informatie gegeven over de eurobankbiljetten en hun echtheidskenmerken.

Via een eenvoudige quiz of het verkennen van een virtueel dorpsplein komen bezoekers meer te weten over de echtheidskenmerken.

Informatiebrochures voor contantgeldverwerkers

Informatie en filmpjes over de eurobankbiljetten zijn te vinden op www.euro.ecb.europa.eu en www.newfaceoftheeuro.eu.