Εκπαιδευτικό υλικό

Χαρακτηριστικά ασφαλείας της σειράς «Ευρώπη»

Εικόνα του εκπαιδευτικού υλικού Εικόνα του εκπαιδευτικού υλικού

Απόκτηση γνώσεων για τα τραπεζογραμμάτια

Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με τίτλο Knowledge of banknotes περιλαμβάνει τρεις ενότητες οι οποίες αφορούν:

  1. τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ,
  2. την καταλληλότητα προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ,
  3. τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της σειράς «Ευρώπη», της δεύτερης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να συμπληρώσει την εκπαίδευση των φορέων διαχείρισης μετρητών σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα και εργαλείο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Banco de Portugal.

Euro Cash Academy

Το παιχνίδι Euro Cash Academy παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους.

Οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είτε απαντώντας σε μια σειρά απλών ερωτήσεων είτε εξερευνώντας την πλατεία μιας εικονικής πόλης.

Ενημερωτικά φυλλάδια για τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά

Πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ διατίθενται στους δικτυακούς τόπους www.euro.ecb.europa.eu και www.neoprosopotoueuro.eu.