PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

7 november 2013

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetairbeleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 25 basispunten verlaagd naar 0,25%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 13 november 2013.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 25 basispunten verlaagd naar 0,75%, met ingang van 13 november 2013.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit blijft onveranderd op 0,00%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Press conference

Contactpersonen voor de media