INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2013.7.11.

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.25%), sākot ar operācijām, ko veiks 2013. gada 13. novembrī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.75%; spēkā ar 2013. gada 13. novembri).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (0.00%).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Press conference

Kontaktinformācija presei