PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

7 november 2013

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,25 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 13 november 2013.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,75 %, gällande från den 13 november 2013.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att vara oförändrad på 0,00 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Press conference

Kontakt för media