ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

7 ноември 2013 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 25 базисни пункта до 0,25 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 13 ноември 2013 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 25 базисни пункта до 0,75 %, считано от 13 ноември 2013 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение остава непроменен на равнище 0,00 %.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Press conference

Данни за контакт за медиите