PERSBERICHT

Publicatie van het verslag van de Europese Rekenkamer over de operationele doelmatigheid van de ECB betreffende het begrotingsjaar 2007 en het antwoord daarop van de ECB

9 februari 2010

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag het verslag gepubliceerd dat door de Europese Rekenkamer is opgesteld betreffende de operationele doelmatigheid van de ECB voor het begrotingsjaar 2007, samen met het antwoord daarop van de ECB. Het verslag van de Rekenkamer is opgesteld overeenkomstig Artikel 27.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank.

Het verslag is, samen met het antwoord daarop van de ECB, tevens gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 9 februari 2010, en kan worden gevonden op de website van de ECB.

European Central Bank

Contactpersonen voor de media