COMUNICAT DE PRESĂ

Publicarea raportului Curţii de Conturi Europene privind eficienţa administrării BCE pentru exerciţiul financiar 2007 şi a răspunsului BCE

9 februarie 2010

Banca Centrală Europeană (BCE) a publicat astăzi raportul întocmit de Curtea de Conturi Europeană cu privire la eficienţa administrării BCE pentru exerciţiul financiar 2007, însoţit de răspunsul formulat de BCE. Raportul Curţii a fost elaborat în conformitate cu articolul 27.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene.

Raportul şi răspunsul BCE au fost, de asemenea, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 9 februarie 2010 şi pot fi consultate pe website-ul BCE.

European Central Bank

Contacte media