PRESSITEADE

Avaldati Euroopa Kontrollikoja aruanne EKP juhtimise tulemuslikkuse kohta 2007. eelarveaastal koos EKP vastusega

9. veebruar 2010

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna Euroopa Kontrollikoja aruande EKP juhtimise tulemuslikkuse kohta 2007. eelarveaastal koos EKP vastusega. Aruanne on koostatud vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 27.2.

Kontrollikoja aruanne ja EKP vastus on avaldatud ka 9. veebruari 2010. aasta Euroopa Liidu Teatajas ning EKP veebilehel.

European Central Bank

Kontaktandmed