KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania Europejskim Bankiem Centralnym za rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedzią EBC

9 lutego 2010 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania EBC za rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedzią EBC. Sprawozdanie Trybunału sporządzono zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Sprawozdanie zostało także opublikowane, wraz z odpowiedzią EBC, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 lutego 2010 r. i można je znaleźć w serwisie internetowym EBC.

European Central Bank

Kontakt z mediami