PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

3 januari 2002

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 3,25%, 4,25% en 2,25%.

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten tot een toewijzingsbedrag van EUR 20 miljard voor elk van de langerlopende herfinancieringstransacties die in 2002 zullen worden verricht. In dit bedrag is rekening gehouden met de verwachte liquiditeitsbehoefte van het bankwezen van het eurogebied in 2002, alsook met de wens van het Eurosysteem om de financiële sector grotendeels door middel van basis-herfinancieringstransacties van herfinanciering te blijven voorzien. De Raad van Bestuur kan in het geval van onverwachte ontwikkelingen in de liquiditeitsbehoefte besluiten het toewijzingsbedrag in de loop van het jaar aan te passen.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 15.00 uur begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Contactpersonen voor de media