PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

3. januar 2002

Styrelsesrådet for ECB har på sit møde i dag besluttet, at den laveste budrente på de primære markedsoperationer og renterne på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forbliver uændrede på henholdsvis 3,25 pct., 4,25 pct. og 2,25 pct.

Styrelsesrådet har endvidere besluttet, at tildelingsbeløbet for de langfristede markedsoperationer i 2002 skal være 20 mia. euro pr. operation. Beløbet er fastsat på baggrund af det forventede likviditetsbehov for banksektoren i euroområdet i 2002 samt Eurosystemets ønske om fortsat at tilvejebringe størstedelen af refinansieringen af den finansielle sektor via dets primære markedsoperationer. Styrelsesrådet kan regulere tildelingsbeløbet i løbet af året i tilfælde af en uventet udvikling i likviditetsbehovet.

Formanden for ECB giver en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der starter kl. 15.00 i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser