ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

13 Σεπτεμβρίου 2001

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τις τραγικές και άνευ προηγουμένου τρομοκρατικές ενέργειες που σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζει επίσης τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις. Η θεμελιώδης ισχύς και η ανθεκτικότητα του οικονομικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα κλονιστεί από τα πρόσφατα γεγονότα.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 4,25%, 5,25% και 3,25% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθήσει προσεκτικά τις περαιτέρω εξελίξεις στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι το Ευρωσύστημα είναι έτοιμο να στηρίξει την ομαλή λειτουργία των αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωσύστημα διενήργησε χθες και σήμερα πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την παροχή ρευστότητας. Αν και αναμένεται ότι την προσεχή περίοδο θα επικρατήσουν ομαλές συνθήκες στις αγορές, το Ευρωσύστημα θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και, αν χρειαστεί, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Το Ευρωσύστημα συντονίζει τις δραστηριότητές του με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου.

Εκπρόσωποι Τύπου