Informationsmaterial om eurosedlarna och euromynten

Alla publikationer nedan kan ses online och de flesta kan laddas ner som filer med låg upplösning. Tryckta exemplar kan beställas utan kostnad så länge lagret räcker. Beställer gör man genom att kontakta sin nationella centralbank om man bor i euroområdet och Europeiska centralbanken (info@ecb.europa.eu) om man bor utanför euroområdet.

Euro Run Poster

Euro Run Affisch (oktober 2015)

Beskrivning:
Se alla länder som använder euron, titta på deras 1-euromynt och lär dig mer om 20-eurosedeln.

Format:
A1, 841 mm x 594 mm


Euro Run Booklet

Euro Run Häfte (oktober 2015)

Beskrivning:
I den här berättelsen hjälper Anna och Alex, hjältarna i Euro Run, polisen att gripa en förfalskare.

Format:
A5, 210 mm x 148 mm


Euro Run Power Point

Euro Run Power Point (oktober 2015)

Beskrivning:
En serie roliga bilder med eurosedlar och euromynt och kommentarer för lärarna.

Format:
PowerPoint-presentation, 4x3


Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

Nya 20-eurosedeln (april 2015)

Beskrivning:
Broschyr om utformningen av och säkerhetsdetaljerna på 20-eurosedeln i Europaserien.

Format:
DIN long, 110 mm x 210 mm


Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Kort med rörliga säkerhetsdetaljer (april 2015)

Beskrivning:
Kort som, när det lutas, visar säkerhetsdetaljerna på 20-eurosedeln i Europaserien.

Format:
Kreditkortsstorlek, 85 mm x 54 mm


Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Lätta att kontrollera (april 2015)

Beskrivning:
Affisch om säkerhetsdetaljerna på 5-, 10- och 20-eurosedlarna i Europaserien.

Format:
A3, 297 mm × 420 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Handledning för personer som hanterar kontanter i yrket: Upptäck den nya 20-eurosedeln (april 2015)

Beskrivning:
Broschyr om säkerhetsdetaljerna på den första serien eurosedlar och 5-, 10- och 20-eurosedeln i Europaserien, för dem som hanterar kontanter i yrket.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

Viktiga datum för den nya 20-eurosedeln (februari 2015)

Beskrivning:
Tidsschema för utgivningen av den nya 20-eurosedeln och anpassning av utrustning för kontanthantering och äkthetskontroll.

Format:
A4, 210 × 297 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Handledning för personer som hanterar kontanter i yrket: Upptäck den nya 10-eurosedeln (april 2014)

Beskrivning:
Broschyr om säkerhetsdetaljerna på den första serien eurosedlar och 5- och 10-eurosedeln i Europaserien, för dem som hanterar kontanter i yrket.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

Eurons nya ansikte: Upptäck den nya 10-eurosedeln (april 2014)

Beskrivning:
Broschyr om utformningen av och säkerhetsdetaljerna på 5- och 10-eurosedlarna i Europaserien.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Kort med rörliga säkerhetsdetaljer (april 2014)

Beskrivning:
Kort som, när det lutas, visar säkerhetsdetaljerna på 10-eurosedeln i Europaserien.

Format:
Kreditkortsstorlek, 85 x 55 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

Handledning för personer som hanterar kontanter i yrket: Upptäck den nya 5-eurosedeln (april 2013)

Beskrivning:
Broschyr om säkerhetsdetaljerna på den första serien eurosedlar och 5-eurosedeln i Europaserien, för dem som hanterar kontanter i yrket.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

Eurons nya ansikte: Upptäck den nya 5-eurosedeln (april 2013)

Beskrivning:
Broschyr om utformningen av och säkerhetsdetaljerna på 5-eurosedlarna i Europaserien.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Lätta att kontrollera (april 2014)

Beskrivning:
Affisch om säkerhetsdetaljerna på den första serien eurosedlar och 5- och 10-eurosedlarna i Europaserien.

Format:
A3, 297 mm × 420 mm


Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

Snabbguide till säkerhetsdetaljerna på eurosedlarna (augusti 2010)

Beskrivning:
En 24-sidig broschyr om de viktigaste säkerhetsdetaljerna på alla eurosedlar, från 5 euro till 500 euro.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

Handledning för utbildningsbruk om eurosedlarna och euromynten (augusti 2010)

Beskrivning:
Detaljerad 24-sidig broschyr för dem som utbildar personer som yrkesmässigt hanterar kontanter. Den ger viktig information om eurosedlarnas och euromyntens säkerhetsdetaljer och hur man ska hantera misstänkta och skadade sedlar.

Format:
A4, 210 mm x 297 mm


Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Affisch som visar eurosedlar och euromynt (juli 2014)

Beskrivning:
Översikt över eurosedlarna och euromynten med de nationella sidorna av alla euroländers mynt och de europeiska sidorna (både gammal och ny design)

Format:
A1, 594 x 841 mm, vikt till A4, 210 × 297 mm

flerspråkig

Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

"Anna och Alex utmanar falskmyntarna", häfte för barn (februari 2010)

Beskrivning:
Illustrerad berättelse för att hjälpa barn att känna igen eurosedlarnas säkerhetsdetaljer.

Format:
A5, 210 x 145 mm, 44 sidor, flerspråkig

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl