Informačné materiály o eurových bankovkách a minciach

Všetky uvedené publikácie si môžete prezerať online a väčšinu si môžete stiahnuť v nízkom rozlíšení. Tlačené materiály sú k dispozícii bezplatne do vyčerpania zásob. V prípade záujmu o výtlačky kontaktujte buď svoju národnú centrálnu banku (ak bývate v eurozóne), alebo Európsku centrálnu banku (info@ecb.europa.eu) (ak bývate mimo eurozóny).

Euro Run Poster

Plagát Euro Run (október 2015)

Popis:
Plagát s mapou krajín, ktoré používajú euro, obrázkami ich jednoeurových mincí a informáciami o novej bankovke 20 €

Formát:
A1, 841 mm x 594 mm


Euro Run Booklet

Brožúra Euro Run (október 2015)

Popis:
Príbeh o tom, ako Anna a Alex, hrdinovia z hry Euro Run, pomôžu polícii zatknúť falšovateľa bankoviek.

Formát:
A5, 210 mm x 148 mm


Euro Run Power Point

Prezentácia o hre Euro Run (PowerPoint) (október 2015)

Popis:
Séria zábavných snímok o eurových bankovkách a minciach s poznámkami pre učiteľov.

Formát:
Prezentácia PowerPoint, 4x3


Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

Nová bankovka 20 € (apríl 2015)

Popis:
Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankovky 20 € série Európa.

Formát:
DIN long, 110 mm x 210 mm


Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Karta zobrazujúca ochranné prvky (apríl 2015)

Popis:
Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 20 € série Európa viditeľné pri naklonení.

Formát:
Veľkosť kreditnej karty, 85 mm x 54 mm


Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Jednoduchá kontrola pravosti (apríl 2015)

Popis:
Plagát s ochrannými prvkami bankoviek 5 €, 10 € a 20 € série Európa.

Formát:
A3, 297 mm × 420 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Príručka pre spracovateľov peňazí: zoznámte sa s novou bankovkou 20 € (apríl 2015)

Popis:
Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 €, 10 € a 20 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

Zavedenie novej bankovky 20 €: najdôležitejšie dátumy (február 2015)

Popis:
Harmonogram zavádzania novej bankovky 20 € a úprav zariadení na spracovanie a overovanie pravosti peňazí.

Formát:
A4, 210 mm x 297 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Príručka pre spracovateľov peňazí: zoznámte sa s novou bankovkou 10 € (apríl 2014)

Popis:
Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 € a 10 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

Nová tvár eura: zoznámte sa s novou bankovkou 10 € (apríl 2014)

Popis:
Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankoviek 5 € a 10 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Karta zobrazujúca ochranné prvky (apríl 2014)

Popis:
Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 10 € série Európa viditeľné pri naklonení.

Formát:
Veľkosť kreditnej karty, 85 mm x 55 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

Príručka pre spracovateľov peňazí: zoznámte sa s novou bankovkou 5 € (apríl 2013)

Popis:
Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankovky 5 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

Nová tvár eura: zoznámte sa s novou bankovkou 5 € (apríl 2013)

Popis:
Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankovky 5 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Jednoduchá kontrola pravosti (apríl 2014)

Popis:
Plagát s ochrannými prvkami prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 € a 10 € série Európa.

Formát:
A3, 297 mm × 420 mm


Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

Rýchly prehľad ochranných prvkov eurových bankoviek (august 2010)

Popis:
Podrobná 24-stranová brožúra opisujúca najdôležitejšie ochranné prvky všetkých eurových bankoviek od 5 € do 500 €.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

Príručka školiteľa: eurové bankovky a mince (august 2010)

Popis:
Podrobná 24-stranová brožúra pre školiteľov spracovateľov peňazí. Obsahuje dôležité informácie o ochranných prvkoch eurových bankoviek a mincí a o príslušných postupoch v prípade podozrivých a poškodených bankoviek.

Formát:
A4, 210 mm x 297 mm


Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Plagát s obrázkami eurových bankoviek a mincí (júl 2014)

Popis:
Prehľad eurových bankoviek a mincí vrátane národných strán mincí všetkých členských štátov eurozóny a spoločných európskych strán (staré i nové verzie).

Formát:
A1, 594 mm x 841 mm, poskladaný na formát A4, 210 mm × 297 mm

viacjazyčná verzia

Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

„Ako Anna a Alex dostali falšovateľov peňazí“, brožúra pre deti (február 2010)

Popis:
Ilustrovaný príbeh pre deti zameraný na rozpoznanie ochranných prvkov eurových bankoviek.

Formát:
A5, 210 mm x 145 mm, 44 strán, viacjazyčná verzia

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl