Informačné materiály o eurových bankovkách a minciach

Všetky uvedené publikácie si môžete prezerať online a väčšinu si môžete v nízkom rozlíšení aj stiahnuť. Tlačené materiály sú k dispozícii bezplatne do vyčerpania zásob. V prípade záujmu o výtlačky kontaktujte buď svoju národnú centrálnu banku (ak bývate v eurozóne), alebo Európsku centrálnu banku (info@ecb.europa.eu) (ak bývate mimo eurozóny).

Zavedenie novej bankovky 50 €: najdôležitejšie dátumy (júl 2016)

Popis:
Harmonogram zavádzania novej bankovky 50 € a úprav zariadení na spracovanie a overovanie pravosti peňazí.

Formát:
A4, 210 × 297 mm


Informačný materiál pre médiá (júl 2016)

Popis:
Súbor materiálov o novej bankovke 50 € pre médiá.


Informačný materiál pre partnerov (júl 2016)

Popis:
Informácie o partnerskom programe, ktorý zaregistrovaným partnerom umožňuje pripraviť sa na zavedenie nových bankoviek série Európa.

Formát:
A4, 210 × 297 mm


Plagát Euro Run

Plagát Euro Run (október 2015)

Popis:
Plagát s mapou krajín, ktoré používajú euro, obrázkami ich jednoeurových mincí a informáciami o novej bankovke 20 €

Formát:
A1, 841 mm x 594 mm


Brožúra Euro Run

Brožúra Euro Run (október 2015)

Popis:
Príbeh o tom, ako Anna a Alex, hrdinovia z hry Euro Run, pomôžu polícii zatknúť falšovateľa bankoviek.

Formát:
A5, 210 mm x 148 mm


Prezentácia PowerPoint o hre Euro Run

Prezentácia o hre Euro Run (PowerPoint) (október 2015)

Popis:
Séria zábavných snímok o eurových bankovkách a minciach s poznámkami pre učiteľov.

Formát:
Prezentácia PowerPoint, 4x3


Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankovky 20 € série Európa

Nová bankovka 20 € (apríl 2015)

Popis:
Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankovky 20 € série Európa.

Formát:
DIN long, 110 mm x 210 mm


Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 20 € série Európa viditeľné pri naklonení

Karta zobrazujúca ochranné prvky (apríl 2015)

Popis:
Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 20 € série Európa viditeľné pri naklonení.

Formát:
Veľkosť kreditnej karty, 85 mm x 54 mm


Plagát s ochrannými prvkami bankoviek 5 €, 10 € a 20 € série Európa

Jednoduchá kontrola pravosti (apríl 2015)

Popis:
Plagát s ochrannými prvkami bankoviek 5 €, 10 € a 20 € série Európa.

Formát:
A3, 297 mm × 420 mm


Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 €, 10 € a 20 € série Európa

Príručka pre spracovateľov peňazí: zoznámte sa s novou bankovkou 20 € (apríl 2015)

Popis:
Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 €, 10 € a 20 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Harmonogram zavádzania novej bankovky 20 € a úprav zariadení na spracovanie a overovanie pravosti peňazí

Zavedenie novej bankovky 20 €: najdôležitejšie dátumy (február 2015)

Popis:
Harmonogram zavádzania novej bankovky 20 € a úprav zariadení na spracovanie a overovanie pravosti peňazí.

Formát:
A4, 210 mm x 297 mm


Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankoviek 5 € a 10 € série Európa

Nová tvár eura: zoznámte sa s novou bankovkou 10 € (apríl 2014)

Popis:
Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankoviek 5 € a 10 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 10 € série Európa viditeľné pri naklonení

Karta zobrazujúca ochranné prvky (apríl 2014)

Popis:
Karta, ktorá predstavuje ochranné prvky bankovky 10 € série Európa viditeľné pri naklonení.

Formát:
Veľkosť kreditnej karty, 85 mm x 55 mm


Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankovky 5 € série Európa

Príručka pre spracovateľov peňazí: zoznámte sa s novou bankovkou 5 € (apríl 2013)

Popis:
Leták pre profesionálnych spracovateľov peňazí o ochranných prvkoch prvej série eurových bankoviek a bankovky 5 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankovky 5 € série Európa

Nová tvár eura: zoznámte sa s novou bankovkou 5 € (apríl 2013)

Popis:
Leták o dizajne a ochranných prvkoch bankovky 5 € série Európa.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Plagát s ochrannými prvkami prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 € a 10 € série Európa

Jednoduchá kontrola pravosti (apríl 2014)

Popis:
Plagát s ochrannými prvkami prvej série eurových bankoviek a bankoviek 5 € a 10 € série Európa.

Formát:
A3, 297 mm × 420 mm


Leták s opisom najdôležitejších ochranných prvkov všetkých eurových bankoviek od 5 € do 500 €

Rýchly prehľad ochranných prvkov eurových bankoviek (august 2010)

Popis:
Podrobná 24-stranová brožúra opisujúca najdôležitejšie ochranné prvky všetkých eurových bankoviek od 5 € do 500 €.

Formát:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leták pre školiteľov spracovateľov peňazí s dôležitými informáciami o ochranných prvkoch eurových bankoviek a mincí a o príslušných postupoch v prípade podozrivých a poškodených bankoviek.

Príručka školiteľa: eurové bankovky a mince (august 2010)

Popis:
Podrobná 24-stranová brožúra pre školiteľov spracovateľov peňazí. Obsahuje dôležité informácie o ochranných prvkoch eurových bankoviek a mincí a o príslušných postupoch v prípade podozrivých a poškodených bankoviek.

Formát:
A4, 210 mm x 297 mm


Prehľad eurových bankoviek a mincí vrátane národných strán mincí všetkých členských štátov eurozóny a spoločných európskych strán

Plagát s obrázkami eurových bankoviek a mincí (júl 2014)

Popis:
Prehľad eurových bankoviek a mincí vrátane národných strán mincí všetkých členských štátov eurozóny a spoločných európskych strán (staré i nové verzie).

Formát:
A1, 594 mm x 841 mm, poskladaný na formát A4, 210 mm × 297 mm

viacjazyčná verzia

Ilustrovaný príbeh pre deti zameraný na rozpoznanie ochranných prvkov eurových bankoviek

„Ako Anna a Alex dostali falšovateľov peňazí“, brožúra pre deti (február 2010)

Popis:
Ilustrovaný príbeh pre deti zameraný na rozpoznanie ochranných prvkov eurových bankoviek.

Formát:
A5, 210 mm x 145 mm, 44 strán, viacjazyčná verzia

bg . el . en . fr . rocs . hu . pl . sk . slda . en . ga . fi . sves . fr . it . mt . ptet . en . lv . lt . rude . en . fr . it . nl