Teabematerjalid europangatähtede ja -müntide kohta

Kõiki väljaandeid saab lugeda veebis ning mõningaid neist on võimalik alla laadida madala resolutsiooniga failidena. Materjalid on tasuta kättesaadavad kuni varude ammendumiseni. Trükitud eksemplare saavad euroala elanikud taotleda oma riigi keskpangalt ning euroalaväliste riikide elanikud Euroopa Keskpangalt e-aadressil info@ecb.europa.eu.

Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

Teise seeria 20-eurone (aprill 2015)

Kirjeldus:

Voldik tutvustab teise seeria 20-eurose pangatähe kujundust ja turvaelemente.

Mõõdud:

DL, 110 x 210 mm

Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Turvaelemente tutvustav vahelduva kujutisega kaart (aprill 2015)

Kirjeldus:

Kaarti kallutades ilmuvad nähtavale teise seeria 20-eurose pangatähe turvaelemendid.

Mõõdud:

taskuformaat, 85 x 54 mm

Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Lihtne kontrollida (aprill 2015)

Kirjeldus:

Plakat tutvustab europangatähtede teise seeria 5-, 10- ja 20-eurose pangatähe turvaelemente.

Mõõdud:

A3, 297 × 420 mm

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Juhend sularahakäitlejatele. Teise seeria 20-eurone (aprill 2015)

Kirjeldus:

Voldik sularahakäitlejatele europangatähtede esimese seeria turvaelementide ning teise seeria 5-, 10- ja 20-eurose pangatähe turvaelementide kohta.

Mõõdud:

DL, 105 x 198 mm

Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

Uue 20-eurose kasutuselevõtu ajatelg (veebruar 2015)

Kirjeldus:

Uue 20-eurose pangatähe emiteerimise ning sularahatöötluses kasutatavate seadmete ja autentimisseadmete kohandamise ajatelg.

Mõõdud:

A4, 210 x 297 mm

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Juhend sularahakäitlejatele. Tutvu uue 10-eurose pangatähega (aprill 2014)

Kirjeldus:

Voldik sularahakäitlejatele europangatähtede esimese seeria turvaelementide ning teise seeria 5- ja 10-eurose turvaelementide kohta.

Mõõdud:

DL, 105 x 198 mm

Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

Uus euro. Tutvu uue 10-eurose pangatähega (aprill 2014)

Kirjeldus:

Voldik tutvustab europangatähtede teise seeria 5- ja 10-eurose pangatähe kujundust ja turvaelemente.

Mõõdud:

DL, 105 x 198 mm

Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Turvaelemente tutvustav vahelduva kujutisega kaart (aprill 2014)

Kirjeldus:

Kaarti kallutades ilmuvad nähtavale teise seeria 10-eurose pangatähe turvaelemendid.

Mõõdud:

taskuformaat, 85 x 55 mm

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

Juhend sularahakäitlejatele. Tutvu uue 5-eurose pangatähega (aprill 2013)

Kirjeldus:

Voldik sularahakäitlejatele europangatähtede esimese seeria turvaelementide ja teise seeria 5-eurose turvaelementide kohta.

Mõõdud:

DL, 105 x 198 mm

Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

Uus euro. Tutvu uue 5-eurose pangatähega (aprill 2013)

Kirjeldus:

Voldik tutvustab europangatähtede teise seeria 5-eurose pangatähe kujundust ja turvaelemente.

Mõõdud:

DL, 105 x 198 mm

Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Lihtne kontrollida (aprill 2014)

Kirjeldus:

Plakat tutvustab europangatähtede esimese seeria turvaelemente ning teise seeria 5- ja 10-eurose pangatähe turvaelemente.

Mõõdud:

A3, 297 × 420 mm

Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

Lühiülevaade europangatähtede turvaelementidest (august 2010)

Kirjeldus:

24-leheküljelises trükises kirjeldatakse üksikasjalikult kõigi europangatähtede (alates 5-eurosest kuni 500-euroseni) olulisemaid turvaelemente.

Mõõdud:

DL, 105 x 198 mm

Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

Juhend koolitajale. Europangatähed ja -mündid (august 2010)

Kirjeldus:

Sularahakäitlejate koolitamiseks mõeldud 24-leheküljeline trükis sisaldab olulist teavet europangatähtede ja -müntide turvaelementide kohta. Samuti antakse juhiseid, kuidas käidelda võltsimiskahtlusega ja kahjustatud pangatähti.

Mõõdud:

A4, 210 x 297 mm

Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Plakat europangatähtede ja müntidega (juuli 2014)

Kirjeldus:

Plakat annab ülevaate europangatähtedest ja -müntidest, sealhulgas kõikide euroala riikide müntide rahvuslikest ja Euroopa külgedest (nii vanas kui ka uues kujunduses).

Mõõdud:

A1, 594 x 841 mm, kokku volditult A4, 210 × 297 mm

mitmekeelne
Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

„Anna ja Aleks tabavad rahavõltsijad”, trükis lastele (veebruar 2010)

Kirjeldus:

Illustreeritud jutustus aitab lastel tundma õppida europangatähtede turvaelemente.

Mõõdud:

A5, 210 x 145 mm, 44 lk, mitmekeelne

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl