Materiale informative privind bancnotele și monedele euro

Publicațiile de mai jos pot fi vizualizate online, iar majoritatea pot fi descărcate sub formă de fișiere cu rezoluție mică. Sunt disponibile gratuit și exemplare tipărite, în limita stocului. Pentru a le solicita, vă rugăm să contactați banca centrală națională din țara dumneavoastră, dacă sunteți din zona euro, sau Banca Centrală Europeană (info@ecb.europa.eu), dacă sunteți din afara zonei euro.

Euro Run Poster

Afișul „Euro Run” (octombrie 2015)

Descriere:
Afișul prezintă toate țările care utilizează moneda euro. Privește monedele lor de 1 EUR și află mai multe informații despre noua bancnotă de 20 EUR.

Format:
A1, 841mm x 594mm


Euro Run Booklet

Broșura „Euro Run” (octombrie 2015)

Descriere:
În această poveste, Ana și Alex, eroii jocului „Euro Run”, ajută poliția să aresteze un falsificator.

Format:
A5, 210mm x 148mm


Euro Run Power Point

Prezentare PowerPoint a jocului „Euro Run” (octombrie 2015)

Descriere:
O serie de diapozitive amuzante privind bancnotele și monedele euro, cu unele detalii pentru cadrele didactice.

Format:
prezentare PowerPoint, 4x3


Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

Noua bancnotă de 20 EUR (aprilie 2015)

Descriere:
Broșură privind concepția grafică și elementele de siguranță ale bancnotei de 20 EUR din seria „Europa”.

Format:
DIN long, 110 mm x 210 mm


Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Card „animat” ilustrând elementele de siguranță ale bancnotelor (aprilie 2015)

Descriere:
Card care prezintă, atunci când este înclinat, elementele de siguranță ale bancnotei de 20 EUR din seria „Europa”.

Format:
card de credit, 85 mm x 54 mm


Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Ușor de verificat (aprilie 2015)

Descriere:
Afiș privind elementele de siguranță ale bancnotelor de 5 EUR, 10 EUR și 20 EUR din seria „Europa”.

Format:
A3, 297 mm × 420 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Ghid pentru agenții profesioniști care operează cu numerar: Descoperiți noua bancnotă de 20 EUR (aprilie 2015)

Descriere:
Broșură destinată agenților profesioniști care operează cu numerar privind elementele de siguranță ale bancnotelor euro din prima serie și ale bancnotelor de 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR din seria „Europa”.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

Date-cheie privind noua bancnotă de 20 EUR (februarie 2015)

Descriere:
Calendar privind emiterea noii bancnote de 20 EUR și adaptarea aparatelor de procesare a bancnotelor și a dispozitivelor de stabilire a autenticității.

Format:
A4, 210 mm x 297 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Ghid pentru agenții profesioniști care operează cu numerar: Descoperiți noua bancnotă de 10 EUR (aprilie 2014)

Descriere:
Broșură destinată agenților profesioniști care operează cu numerar privind elementele de siguranță ale bancnotelor euro din prima serie și ale bancnotelor de 5 EUR și 10 EUR din seria „Europa”.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

Noua față a euro: Descoperiți noua bancnotă de 10 EUR (aprilie 2014)

Descriere:
Broșură privind concepția grafică și elementele de siguranță ale bancnotelor de 5 EUR și 10 EUR din seria „Europa”.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Card „animat” ilustrând elementele de siguranță ale bancnotelor (aprilie 2014)

Descriere:
Card care prezintă, atunci când este înclinat, elementele de siguranță ale bancnotei de 10 EUR din seria „Europa”.

Format:
card de credit, 85 mm x 55 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

Ghid pentru agenții profesioniști care operează cu numerar: Descoperiți noua bancnotă de 5 EUR (aprilie 2013)

Descriere:
Broșură destinată agenților profesioniști care operează cu numerar privind elementele de siguranță ale bancnotelor euro din prima serie și ale bancnotei de 5 EUR din seria „Europa”.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

Noua față a euro: Descoperiți noua bancnotă de 5 EUR (aprilie 2013)

Descriere:
Broșură privind concepția grafică și elementele de siguranță ale bancnotei de 5 EUR din seria „Europa”.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Ușor de verificat (aprilie 2014)

Descriere:
Afiș privind elementele de siguranță ale bancnotelor euro din prima serie și ale bancnotelor de 5 EUR și de 10 EUR din seria „Europa”.

Format:
A3, 297 mm × 420 mm


Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

Ghid rapid privind elementele de siguranță ale bancnotelor euro (august 2010)

Descriere:
Broșură detaliată de 24 de pagini, care descrie cele mai importante elemente de siguranță ale fiecărei bancnote euro – de la 5 EUR la 500 EUR.

Format:
DIN long, 105 mm x 198 mm


Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

Ghidul formatorilor privind bancnotele și monedele euro (august 2010)

Descriere:
Broșură detaliată de 24 de pagini pentru formatorii agenților profesioniști care operează cu numerar. Aceasta conține informații esențiale despre elementele de siguranță ale bancnotelor și monedelor euro, precum și despre procedurile care trebuie urmate în cazul bancnotelor suspecte și deteriorate.

Format:
A4, 210 mm x 297 mm


Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Afiș de prezentare a bancnotele și monedelor euro (iulie 2014)

Descriere:
Prezentare generală a bancnotelor și monedelor euro, cuprinzând și imagini ale fețelor naționale ale monedelor tuturor țărilor membre ale zonei euro, precum și ale fețelor europene (atât noile, cât și vechile elemente grafice).

Format:
A1, 594 x 841 mm, pliant de dimensiunea A4, 210 × 297 mm

versiune multilingvă

Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

Broșura pentru copii „Ana și Alex în lupta cu falsificatorii de bancnote” (februarie 2010)

Descriere:
Poveste ilustrată care îi ajută pe copii să recunoască elementele de siguranță ale bancnotelor euro.

Format:
A5, 210 x 145 mm, 44 de pagini, versiune multilingvă

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl