Informacinė medžiaga apie eurų banknotus ir monetas

Toliau nurodytus leidinius galima rasti internete, daugumą galima parsisiųsti kaip mažos skiriamosios gebos rinkmenas. Galite nemokamai gauti ir spausdintinių šių leidinių egzempliorių, kol bus pakankamas jų skaičius. Kreipkitės į savo šalies nacionalinį centrinį banką, jei esate euro zonos šalies gyventojas, o jei gyvenate ne euro zonos šalyje – į Europos Centrinį Banką (info@ecb.europa.eu).

Euro Run Poster

Euro Run plakatas (2015 m. spalio mėn.)

Apraššymas:
Pavaizduotos visos eurą naudojančios šalys ir jų 1 € monetos. Taip pat pateikta informacijos apie naująjį 20 € banknotą.

Formatas:
A1, 841 x 594 mm


Euro Run Booklet

Euro Run bukletas (2015 m. spalio mėn.)

Apraššymas:
Pasakojimas apie tai, kaip Euro Run veikėjai Ana ir Aleksas padeda policijai sulaikyti pinigų padirbinėtoją

Formatas:
A5, 210 x 148 mm


Euro Run Power Point

Euro Run skaidrės (2015 m. spalio mėn.)

Apraššymas:
Skaidrės, kuriose žaismingai pateikta informacijos apie eurų banknotus ir monetas. Pateikta ir papildomos informacijos mokytojams.

Formatas:
PowerPoint, skaidrės, 4 x 3


Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

Naujasis 20 eurų banknotas (2015 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Lankstinukas apie serijos „Europa“ 20 eurų banknoto dizainą ir apsaugos priemones

Formatas:
110 x 210 mm


Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Besikeičiančio vaizdo apsaugos priemonių kortelė (2015 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Kortelė, kurią kraipant išryškėja serijos „Europa“ 20 eurų banknoto apsaugos priemonės

Formatas:
Kredito kortelės dydžio, 85 x 54 mm


Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Paprasta patikrinti (2015 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Plakatas apie serijos „Europa“ 5, 10 ir 20 eurų banknotų apsaugos priemones

Formatas:
A3, 297 x 420 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Vadovas grynųjų pinigų tvarkytojams. Susipažinkite su naujuoju 20 eurų banknotu (2015 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Grynųjų pinigų tvarkytojams skirtas lankstinukas apie pirmosios serijos eurų banknotų ir serijos „Europa“ 5, 10 ir 20 eurų banknotų apsaugos priemones

Formatas:
105 x 198 mm


Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

Naujasis 20 eurų banknotas: pagrindinės datos (2015 m. vasario mėn.)

Apraššymas:
Naujųjų 20 eurų banknotų išleidimo į apyvartą ir grynųjų pinigų tvarkymo ir autentiškumo tikrinimo įrenginių pritaikymo grafikas

Formatas:
A4, 210 x 297 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Vadovas grynųjų pinigų tvarkytojams. Susipažinkite su naujuoju 10 eurų banknotu (2014 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Grynųjų pinigų tvarkytojams skirtas lankstinukas apie pirmosios serijos eurų banknotų ir serijos „Europa“ 5 ir 10 eurų banknotų apsaugos priemones

Formatas:
105 x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

Naujasis euro veidas. Susipažinkite su naujuoju 10 eurų banknotu (2014 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Lankstinukas apie serijos „Europa“ 5 ir 10 eurų banknotų dizainą ir apsaugos priemones

Formatas:
105 x 198 mm


Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Besikeičiančio vaizdo apsaugos priemonių kortelė (2014 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Kortelė, kurią kraipant išryškėja serijos „Europa“ 10 eurų banknoto apsaugos priemonės

Formatas:
Kredito kortelės dydžio, 85 x 55 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

Vadovas grynųjų pinigų tvarkytojams. Susipažinkite su naujuoju 5 eurų banknotu (2013 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Grynųjų pinigų tvarkytojams skirtas lankstinukas apie pirmosios serijos eurų banknotų ir serijos „Europa“ 5 eurų banknoto apsaugos priemones

Formatas:
105 x 198 mm


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

Naujasis euro veidas. Susipažinkite su naujuoju 5 eurų banknotu (2013 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Lankstinukas apie serijos „Europa“ 5 eurų banknoto dizainą ir apsaugos priemones

Formatas:
105 x 198 mm


Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Paprasta patikrinti (2014 m. balandžio mėn.)

Apraššymas:
Plakatas apie pirmosios serijos eurų banknotų ir serijos „Europa“ 5 ir 10 eurų banknotų apsaugos priemones

Formatas:
A3, 297 x 420 mm


Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

Trumpas vadovas. Eurų banknotų apsaugos požymiai (2010 m. rugpjūčio mėn.)

Apraššymas:
Išsamus 24 puslapių lankstinukas, kuriame aprašytos svarbiausios kiekvieno eurų banknoto, nuo 5 iki 500 eurų, apsaugos priemonės

Formatas:
105 x 198 mm


Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

Vadovas instruktoriams apie eurų banknotus ir monetas (2010 m. rugpjūčio mėn.)

Apraššymas:
Išsamus 24 puslapių lankstinukas, skirtas grynųjų pinigų tvarkymo specialistų instruktoriams. Jame pateikiama svarbiausia informacija apie eurų banknotų ir monetų apsaugos priemones bei procedūras, kurias reikia taikyti gavus įtartiną ar sugadintą banknotą.

Formatas:
A4, 210 x 297 mm


Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Eurų banknotų ir monetų plakatas (2014 m. liepos mėn.)

Apraššymas:
Eurų banknotų ir monetų, taip pat visų euro zonos valstybių narių monetų nacionalinių ir europinių pusių (senojo ir naujojo dizaino) apžvalga

Formatas:
A1, 594 x 841 mm, sulankstytas A4 formatu, 210 x 297 mm

įvairiomis kalbomis

Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

Knygelė vaikams „Ana ir Aleksas susiduria su banknotų padirbinėtojais“ (2010 m. vasario mėn.)

Apraššymas:
Iliustruotas pasakojimas vaikams, padedantis geriau pažinti eurų banknotų apsaugos priemones

Formatas:
A5, 210 x 145 mm, 44 p., įvairiomis kalbomis

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl