Materjal b’tagħrif dwar il-karti u l-muniti tal-euro

Il-pubblikazzjonijiet li jinsabu hawn taħt tista’ taqrahom onlajn u ħafna minnhom tista’ tniżżilhom bħala fajls b’riżoluzzjoni baxxa. Jekk tkun trid kopji stampati, dawn jinkisbu bla ħlas sakemm jibqa’ minnhom. Biex tordnahom, ikkuntattja lill-bank ċentrali ta’ pajjiżek jekk toqgħod fiż-żona tal-euro jew lill-Bank Ċentrali Ewropew (info@ecb.europa.eu) jekk toqgħod barra ż-żona tal-euro.

Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

Il-karta l-ġdida tal-€20 (April 2015)

Deskrizzjoni:

Fuljett dwar id-disinn u l-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karta tal-€20 tas-sensiela Europa.

Format:

DIN long, 110 mm x 210 mm

Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Kard bil-karatteristiċi ta’ sigurtà (April 2015)

Deskrizzjoni:

Kard li turi l-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karta tal-€20 tas-sensiela Europa meta tmejjilha.

Format:

Daqs karta tal-kreditu, 85 x 54 mm

Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Faċli tiċċekkja (April 2015)

Deskrizzjoni:

Poster bil-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti tal-€5, €10 u €20 tas-sensiela Europa.

Format:

A3, 297 mm × 420 mm

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

Gwida għall-kaxxiera: Skopri l-karta l-ġdida tal-€20 (April 2015)

Deskrizzjoni:

Fuljett għall-kaxxiera professjonali dwar il-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti tal-euro tal-ewwel sensiela u l-karti tal-€5, €10 u €20 tas-sensiela Europa.

Format:

DIN long, 105 mm x 198 mm

Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

Dati importanti għall-€20 il-ġdida (Frar 2015)

Deskrizzjoni:

Kronoloġija dwar il-ħruġ tal-€20 il-ġdida u l-adattament tal-apparat li jipproċessa u jivverifika l-karti tal-flus.

Format:

A4, 210 × 297 mm

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Tagħrif għal min jimmaniġġa l-flus: Skopri l-karta l-ġdida tal-€10 (April 2014)

Deskrizzjoni:

Fuljett għall-kaxxiera professjonali dwar il-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti tal-euro tal-ewwel sensiela u l-karti tal-€5 u €10 tas-sensiela Europa.

Format:

DIN long, 105 mm x 198 mm

Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

Il-Wiċċ Ġdid tal-Euro: Skopri l-karta l-ġdida tal-€10 (April 2014)

Deskrizzjoni:

Fuljett dwar id-disinn u l-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti tal-€5 u €10 tas-sensiela Europa.

Format:

DIN long, 105 mm x 198 mm

Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Kard bil-karatteristiċi ta’ sigurtà (April 2014)

Deskrizzjoni:

Kard li turi l-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karta tal-€10 tas-sensiela Europa meta tmejjilha.

Format:

Daqs karta tal-kreditu, 85 x 55 mm

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

Tagħrif għal min jimmaniġġa l-flus: Skopri l-karta l-ġdida tal-€5 (April 2013)

Deskrizzjoni:

Fuljett għall-kaxxiera professjonali dwar il-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti tal-euro tal-ewwel sensiela u l-karta tal-€5 tas-sensiela Europa.

Format:

DIN long, 105 mm x 198 mm

Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

Il-Wiċċ Ġdid tal-Euro: Skopri l-karta l-ġdida tal-€5 (April 2013)

Deskrizzjoni:

Fuljett dwar id-disinn u l-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karta tal-€5 tas-sensiela Europa.

Format:

DIN long, 105 mm x 198 mm

Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

Faċli tiċċekkja (April 2014)

Deskrizzjoni:

Poster bil-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti tal-euro tal-ewwel sensiela u l-karti tal-€5 u €10 tas-sensiela Europa.

Format:

A3, 297 mm × 420 mm

Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

Gwida fil-qosor dwar il-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti tal-euro (Awwissu 2010)

Deskrizzjoni:

Ktejjeb ta’ 24 paġna li jiddeskrivi bir-reqqa l-karatteristiċi ta’ sigurtà l-iżjed importanti tal-karti tal-euro – mill-€5 sal-€500.

Format:

DIN long, 105 mm x 198 mm

Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

Gwida għal min iħarreġ dwar il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro (Awwissu 2010)

Deskrizzjoni:

Ktejjeb ta’ 24 paġna b’dettalji għal dawk li jħarrġu lill-kaxxiera. Fih tagħrif importanti dwar il-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti u l-muniti tal-euro, kif ukoll dwar il-passi li wieħed għandu jieħu meta jiġu f’idejh karti tal-flus dubjużi jew mgħarrqin.

Format:

A4, 210 mm x 297 mm

Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Poster bil-karti u l-muniti tal-euro (Lulju 2014)

Deskrizzjoni:

Daqqa t’għajn lejn il-karti u l-muniti tal-euro, bi xbihat tan-naħa nazzjonali tal-muniti tal-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro u tan-naħa Ewropea (kemm id-disinji antiki kif ukoll dawk ġodda).

Format:

A1, 594 x 841 mm, mitwi f’daqs A4, 210 × 297 mm

b’diversi lingwi
Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

Ktejjeb għat-tfal “Anna u Alex jiħduha mal-falsarji tal-karti tal-flus” (Frar 2010)

Deskrizzjoni:

Storja bl-istampi biex tgħin lit-tfal jagħrfu l-karatteristiċi ta’ sigurtà tal-karti tal-euro.

Format:

A5, 210 x 145 mm, 44 paġna, b’diversi lingwi

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl