Informatīvi materiāli par euro banknotēm un monētām

Tālāk norādītās publikācijas lasāmas tiešsaistē, un lielāko daļu no tām iespējams lejupielādēt kā zemas izšķirtspējas failus. Publikācijas pieejamas arī papīra formātā bez maksas, kamēr tās ir krājumā. Lai tās pasūtītu, sazinieties ar savas valsts centrālo banku (ja dzīvojat euro zonā) vai Eiropas Centrālo banku (ja dzīvojat ārpus euro zonas; e-pasts info@ecb.europa.eu).

Euro Run Poster

"Euro Run" plakāts (2015. gada oktobris)

Apraksts
Plakātā var redzēt visas valstis, kuras ieviesušas euro, un aplūkot šo valstu 1 euro monētas, kā arī uzzināt vairāk par jauno 20 euro banknoti.

Izmērs
A1, 594 × 594 mm


Euro Run Booklet

"Euro Run" brošūra (2015. gada oktobris)

Apraksts
Šajā stāstā spēles "Euro Run" galvenie varoņi Anna un Aleksis palīdz policijai apcietināt naudas viltotāju.

Izmērs
A5, 210 mm × 148 mm


Euro Run Power Point

"Euro Run" MS PowerPoint materiāli (2015. gada oktobris)

Apraksts
Aizraujoši slaidi par euro banknotēm un monētām ar piezīmēm skolotājiem.

Izmērs
MS PowerPoint prezentācija, 4 × 3


Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

"Jaunā 20 € banknote" (2015. gada aprīlis)

Apraksts
Buklets par Eiropas sērijas 20 euro banknošu dizainu un pretviltošanas elementiem.

Izmērs
110 mm × 210 mm horizontāli


Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Pretviltošanas elementu kartīte ar optisko efektu (2015. gada aprīlis)

Apraksts
Kartīte, kuru pagrozot, atklājas Eiropas sērijas 20 euro banknotes pretviltošanas elementi.

Izmērs
kredītkartes lielums (85 mm × 54 mm)


Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

"Viegli pārbaudīt" (2015. gada aprīlis)

Apraksts
Plakāts par Eiropas sērijas 5 euro, 10 euro un 20 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs
A3, 297 mm × 420 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

"Rokasgrāmata skaidrās naudas apstrādātājiem. Jaunā 20 € banknote" (2015. gada aprīlis)

Apraksts
Brošūra profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem par pirmā izlaiduma euro banknošu un Eiropas sērijas 5 euro, 10 euro un 20 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs
105 mm × 198 mm horizontāli


Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

"Svarīgākie ar jauno 20 € banknoti saistītie datumi" (2015. gada februāris)

Apraksts
Jaunās 20 euro banknotes izlaišanas un skaidrās naudas apstrādes un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanas laika plāns.

Izmērs
A4, 210 × 297 mm


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

"Rokasgrāmata skaidrās naudas apstrādātājiem. Iepazīstieties ar jauno 10 € banknoti!" (2014. gada aprīlis)

Apraksts
Brošūra profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem par pirmā izlaiduma euro banknošu un Eiropas sērijas 5 euro un 10 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs
105 mm × 198 mm horizontāli


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

"Euro jaunais izskats. Iepazīstieties ar jauno 10 € banknoti!" (2014. gada aprīlis)

Apraksts
Brošūra par Eiropas sērijas 5 euro un 10 euro banknošu dizainu un pretviltošanas elementiem.

Izmērs
105 mm × 198 mm horizontāli


Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Pretviltošanas elementu kartīte ar optisko efektu (2014. gada aprīlis)

Apraksts
Kartīte, kuru pagrozot, atklājas Eiropas sērijas 10 euro banknotes pretviltošanas elementi.

Izmērs
kredītkartes lielums (85 mm × 55 mm)


Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

"Rokasgrāmata skaidrās naudas apstrādātājiem. Iepazīstieties ar jauno 5 € banknoti!" (2013. gada aprīlis)

Apraksts
Brošūra profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem par pirmā izlaiduma euro banknošu un Eiropas sērijas 5 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs
105 mm × 198 mm horizontāli


Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

"Euro jaunais izskats. Iepazīstieties ar jauno 5 € banknoti!" (2013. gada aprīlis)

Apraksts
Brošūra par Eiropas sērijas 5 euro banknotes dizainu un pretviltošanas elementiem.

Izmērs
105 mm × 198 mm horizontāli


Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

"Viegli pārbaudīt" (2014. gada aprīlis)

Apraksts
Plakāts par pirmā izlaiduma euro banknošu un Eiropas sērijas 5 euro un 10 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs
A3, 297 mm × 420 mm


Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

"Īss pārskats par euro banknošu pretviltošanas elementiem" (2010. gada augusts)

Apraksts
Detalizēta brošūra (24 lpp.), kurā aprakstīti visu euro banknošu – no 5 euro līdz 500 euro – svarīgākie pretviltošanas elementi.

Izmērs
105 mm × 198 mm horizontāli


Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

"Palīgmateriāls pasniedzējiem par euro banknotēm un monētām" (2010. gada augusts)

Apraksts
Detalizēta brošūra (24 lpp.) pasniedzējiem, kas apmāca skaidrās naudas apstrādātājus. Tajā sniegta svarīgākā informācija par euro banknošu un monētu pretviltošanas elementiem, kā arī nepieciešamajām procedūrām, saņemot aizdomīgas un bojātas banknotes.

Izmērs
A4, 210 mm × 297 mm


Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Plakāts, kurā attēlotas euro banknotes un monētas (2014. gada jūlijs)

Apraksts
Pārskats par euro banknotēm un monētām, t.sk. visu euro zonas dalībvalstu monētu nacionālās puses un Eiropas puses (gan jaunā, gan vecā parauga).

Izmērs
A1, 594 × 841 mm, salocītā veidā A4 (210 × 297 mm)

vairākās valodās

Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

Brošūra bērniem "Anna un Aleksis ķer banknošu viltotājus" (2010. gada februāris)

Apraksts
Ilustrēts stāsts, kas palīdz bērniem atpazīt euro banknošu pretviltošanas elementus.

Izmērs
A5, 210 mm × 145 mm, 44 lpp., vairākās valodās

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl