Informatīvi materiāli par euro banknotēm un monētām

Tālāk norādītās publikācijas lasāmas tiešsaistē, un lielāko daļu no tām iespējams lejupielādēt kā zemas izšķirtspējas failus. Publikācijas pieejamas arī papīra formātā bez maksas, kamēr tās ir krājumā. Lai tās pasūtītu, sazinieties ar savas valsts centrālo banku (ja dzīvojat euro zonā) vai Eiropas Centrālo banku (ja dzīvojat ārpus euro zonas; e-pasts info@ecb.europa.eu).

Leaflet on the Europa series €20 banknote design and security features.

"Jaunā 20 € banknote" (2015. gada aprīlis)

Apraksts

Buklets par Eiropas sērijas 20 euro banknošu dizainu un pretviltošanas elementiem.

Izmērs

110 mm × 210 mm horizontāli

Card that shows the security features of the Europa series €20 banknote when tilted.

Pretviltošanas elementu kartīte ar optisko efektu (2015. gada aprīlis)

Apraksts

Kartīte, kuru pagrozot, atklājas Eiropas sērijas 20 euro banknotes pretviltošanas elementi.

Izmērs

kredītkartes lielums (85 mm × 54 mm)

Poster on the security features of the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

"Viegli pārbaudīt" (2015. gada aprīlis)

Apraksts

Plakāts par Eiropas sērijas 5 euro, 10 euro un 20 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs

A3, 297 mm × 420 mm

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5, €10 and €20 banknotes.

"Rokasgrāmata skaidrās naudas apstrādātājiem. Jaunā 20 € banknote" (2015. gada aprīlis)

Apraksts

Brošūra profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem par pirmā izlaiduma euro banknošu un Eiropas sērijas 5 euro, 10 euro un 20 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs

105 mm × 198 mm horizontāli

Timeline for the issuance of the new €20 and the adaptation of cash-handling machines and authentication devices.

"Svarīgākie ar jauno 20 € banknoti saistītie datumi" (2015. gada februāris)

Apraksts

Jaunās 20 euro banknotes izlaišanas un skaidrās naudas apstrādes un autentiskuma noteikšanas iekārtu pielāgošanas laika plāns.

Izmērs

A4, 210 × 297 mm

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

"Rokasgrāmata skaidrās naudas apstrādātājiem. Iepazīstieties ar jauno 10 € banknoti!" (2014. gada aprīlis)

Apraksts

Brošūra profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem par pirmā izlaiduma euro banknošu un Eiropas sērijas 5 euro un 10 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs

105 mm × 198 mm horizontāli

Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 and €10 banknotes.

"Euro jaunais izskats. Iepazīstieties ar jauno 10 € banknoti!" (2014. gada aprīlis)

Apraksts

Brošūra par Eiropas sērijas 5 euro un 10 euro banknošu dizainu un pretviltošanas elementiem.

Izmērs

105 mm × 198 mm horizontāli

Card that shows the security features of the Europa series €10 banknote when tilted.

Pretviltošanas elementu kartīte ar optisko efektu (2014. gada aprīlis)

Apraksts

Kartīte, kuru pagrozot, atklājas Eiropas sērijas 10 euro banknotes pretviltošanas elementi.

Izmērs

kredītkartes lielums (85 mm × 55 mm)

Leaflet for professional cash handlers on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 banknote.

"Rokasgrāmata skaidrās naudas apstrādātājiem. Iepazīstieties ar jauno 5 € banknoti!" (2013. gada aprīlis)

Apraksts

Brošūra profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem par pirmā izlaiduma euro banknošu un Eiropas sērijas 5 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs

105 mm × 198 mm horizontāli

Leaflet on the design and security features of the Europa series €5 banknote.

"Euro jaunais izskats. Iepazīstieties ar jauno 5 € banknoti!" (2013. gada aprīlis)

Apraksts

Brošūra par Eiropas sērijas 5 euro banknotes dizainu un pretviltošanas elementiem.

Izmērs

105 mm × 198 mm horizontāli

Poster on the security features of the first series of euro banknotes and the Europa series €5 and €10 banknotes.

"Viegli pārbaudīt" (2014. gada aprīlis)

Apraksts

Plakāts par pirmā izlaiduma euro banknošu un Eiropas sērijas 5 euro un 10 euro banknošu pretviltošanas elementiem.

Izmērs

A3, 297 mm × 420 mm

Leaflet describing the most important security features on each of the euro banknotes – from €5 to €500.

"Īss pārskats par euro banknošu pretviltošanas elementiem" (2010. gada augusts)

Apraksts

Detalizēta brošūra (24 lpp.), kurā aprakstīti visu euro banknošu – no 5 euro līdz 500 euro – svarīgākie pretviltošanas elementi.

Izmērs

105 mm × 198 mm horizontāli

Leaflet for the trainers of cash handlers. It provides essential information on the security features of the euro banknotes and coins, as well as the procedures to follow for suspect and damaged banknotes.

"Palīgmateriāls pasniedzējiem par euro banknotēm un monētām" (2010. gada augusts)

Apraksts

Detalizēta brošūra (24 lpp.) pasniedzējiem, kas apmāca skaidrās naudas apstrādātājus. Tajā sniegta svarīgākā informācija par euro banknošu un monētu pretviltošanas elementiem, kā arī nepieciešamajām procedūrām, saņemot aizdomīgas un bojātas banknotes.

Izmērs

A4, 210 mm × 297 mm

Overview of the euro banknotes and coins, including the national sides of all euro area member countries' coins and the European sides.

Plakāts, kurā attēlotas euro banknotes un monētas (2014. gada jūlijs)

Apraksts

Pārskats par euro banknotēm un monētām, t.sk. visu euro zonas dalībvalstu monētu nacionālās puses un Eiropas puses (gan jaunā, gan vecā parauga).

Izmērs

A1, 594 × 841 mm, salocītā veidā A4 (210 × 297 mm)

vairākās valodās
Illustrated story to help children recognise the security features of the euro banknotes.

Brošūra bērniem "Anna un Aleksis ķer banknošu viltotājus" (2010. gada februāris)

Apraksts

Ilustrēts stāsts, kas palīdz bērniem atpazīt euro banknošu pretviltošanas elementus.

Izmērs

A5, 210 mm × 145 mm, 44 lpp., vairākās valodās

bg . el . en . fr . ro cs . hu . pl . sk . sl da . en . ga . fi . sv es . fr . it . mt . pt et . en . lv . lt . ru de . en . fr . it . nl