Zabezpieczenia

Logo: FEEL-LOOK-TILT

Dla ochrony przed sfałszowaniem w banknotach euro dodano różne zabezpieczenia. Autentyczność banknotów sprawdza się DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM. Więcej informacji na www.nowe-banknoty-euro.eu.