Säkerhetsdetaljer

Logo: FEEL-LOOK-TILT

Alla eurosedlar har försetts med olika säkerhetsdetaljer för att skydda dem mot förfalskning. Kontrollera eurosedlarna med den beprövade KÄNN-TITTA-LUTA-metoden. Mer information finns på http://www.nya-eurosedlar.eu/.