Ochranné prvky

Logo: FEEL-LOOK-TILT

Eurové bankovky obsahujú rôzne ochranné prvky, ktoré ich chránia pred falšovaním. Pravosť eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť HMATOM, POHĽADOM a NAKLONENÍM. Viac informácií je na stránke www.nove-eurobankovky.eu.