PERSBERICHT

TENUITVOERLEGGINGSAANGELEGENHEDEN IN VERBAND METDE VERANDERINGEN IN HET OPERATIONELE KADER VOOR HET MONETAIREBELEID VAN HET EUROSYSTEEM, EN DE INDICATIEVE KALENDER VOOR DERESERVE-AANHOUDINGSPERIODES IN 2004

1 augustus 2003

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag enige praktische informatie inzake de tenuitvoerlegging van de veranderingen in het operationele kader voor het monetaire beleid van het Eurosysteem, alsmede de indicatieve kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2004.

Deze informatie heeft ten doel kredietinstellingen van hulp te zijn bij hun aanpassing aan de veranderingen in het operationele kader voor het monetaire beleid van het Eurosysteem, waartoe de Raad van Bestuur van de ECB op 23 januari 2003 heeft besloten:

  1. Het aanvangstijdstip van de reserve-aanhoudingsperiodes zal worden gewijzigd opdat deze altijd beginnen op de verrekeningsdatum van de basis-herfinancieringstransactie (MRO) volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetaire-beleidskoers op de agenda staat. Bovendien zal het doorvoeren van een renteverandering voor de permanente faciliteiten doorgaans samenvallen met het begin van een nieuwe reserve-aanhoudingsperiode.
  2. De looptijd van de MRO's zal worden verkort van twee weken naar één week.

Er is toen tevens bekendgemaakt dat de planning voor deze veranderingen in het operationele kader voor het monetaire beleid was dat zij gedurende het eerste kwartaal van 2004 in werking zullen treden, en dat de kalender voor de reserve-aanhoudingsperiodes minstens drie maanden van te voren zal worden gepubliceerd.

Contactpersonen voor de media