PRESSEMEDDELELSE

GENNEMFØRELSE AF ÆNDRINGER AF EUROSYSTEMETSOPERATIONELLE RAMMER FOR PENGEPOLITIKKEN

1. august 2003

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag nogle praktiske oplysninger om, hvorledes ændringerne af Eurosystemets operationelle rammer for pengepolitikken gennemføres. Ligeledes offentliggøres den vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2004.

Disse oplysninger skal gøre det lettere for kreditinstitutterne at tilpasse sig ændringerne af Eurosystemets operationelle rammer for pengepolitikken, som ECBs Styrelsesråd vedtog den 23. januar 2003:

  1. Reservekravsperioderne justeres, så de altid begynder på afviklingsdagen for den primære markedsoperation, som efterfølger det møde i Styrelsesrådet, hvor den månedlige drøftelse af den pengepolitiske stilling er planlagt. Desuden træder ændringer i renten på de stående faciliteter som udgangspunkt i kraft på startdatoen for den nye reservekravsperiode.
  2. Løbetiden på de primære markedsoperationer afkortes fra to uger til én uge.

Det blev på daværende tidspunkt annonceret, at disse ændringer af de operationelle rammer for pengepolitikken efter planen skulle træde i kraft i løbet af 1. kvartal 2004, og at kalenderen over reservekravsperioderne offentliggøres mindst tre måneder i forvejen.

I bilaget til pressemeddelelsen findes der yderligere oplysninger. Bilaget er offentliggjort på ECBs websted.

Medie- og pressehenvendelser