PRESSEMEDDELELSE

TILDELINGSBELØB FOR DE LANGFRISTEDE MARKEDSOPERATIONER I 2003

23. januar 2003

Idet der henvises til pressemeddelelsen af 10. juli 2002 har Styrelsesrådet besluttet at fastholde tildelingsbeløbet for de langfristede markedsoperationer på 15 mia. euro pr. operation i 2003.

Beløbet er fastsat på grundlag af det forventede likviditetsbehov for banksektoren i euroområdet i 2003 og afspejler Eurosystemets ønske om fortsat at tilvejebringe størstedelen af likviditeten via de primære markedsoperationer.

Styrelsesrådet kan beslutte at regulere tildelingsbeløbet i begyndelsen af næste år.

Medie- og pressehenvendelser