LEHDISTÖTIEDOTE:

PITEMPIAIKAISISSA RAHOITUSOPERAATIOISSA JAETTAVAN LIKVIDITEETIN MÄÄRÄ VUONNA 2003

23.1.2003

EKP:n neuvosto on päättänyt, että vuonna 2003 toteutettavissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaetaan edelleen 15 miljardia euroa kussakin. Määrän muuttamisesta 15 miljardiin euroon kerrottiin lehdistötiedotteessa 10.7.2002.

Määrää päätettäessä otettiin huomioon euroalueen pankkijärjestelmän odotettu likviditeetin tarve vuonna 2003 sekä eurojärjestelmän pyrkimys tarjota vastaisuudessakin suurin osa jakamastaan likviditeetistä perusrahoitusoperaatioiden kautta.

EKP:n neuvosto voi muuttaa jaettavan likviditeetin määrää ensi vuoden alussa.

Yhteyshenkilöt