PRESSMEDDELANDE

Belopp som skall tilldelas genom långfristiga refinansieringstransaktioner under 2003

23 januari 2003

I enlighet med pressmeddelandet från den 10 juli 2002 har ECB-rådet beslutat att tilldelningsbeloppet skall fortsätta vara 15 miljarder EUR för var och en av de långfristiga refinansieringstransaktionerna som skall utföras under 2003.

Detta belopp tillgodoser det beräknade likviditetsbehovet för banksystemet i euroområdet under 2003 och visar att Eurosystemet har för avsikt att fortsätta att täcka merparten av likviditetsbehovet genom de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna.

ECB-rådet kan besluta om en ändring av tilldelningsbeloppet i början av nästa år.

Kontakt för media