PERSBERICHT

TOEWIJZINGSBEDRAG VOOR DE LANGERLOPENDE HERFINANCIERINGSTRANSACTIES IN HET JAAR 2003

23 januari 2003

Onder verwijzing naar het persbericht van 10 juli 2002, heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten het toewijzingsbedrag voor elk van de langerlopende herfinancieringstransacties die in 2003 zullen worden verricht, te handhaven op EUR 15 miljard.

Dit bedrag houdt rekening met de verwachte liquiditeitsbehoeften van het bankwezen van het eurogebied in 2003 en weerspiegelt de wens van het Eurosysteem het grootste deel van de liquiditeit door middel van zijn basis-herfinancieringstransacties te blijven verschaffen.

De Raad van Bestuur kan besluiten het toewijzingsbedrag aan het begin van het volgende jaar aan te passen.

Contactpersonen voor de media