PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

5 december 2002

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,50 procentpunt verlaagd naar 2,75%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 11 december 2002.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,50 procentpunt verlaagd naar 3,75%, met ingang van 6 december 2002.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,50 procentpunt verlaagd naar 1,75%, met ingang van 6 december 2002.
  4. De referentiewaarde voor het groeitempo op jaarbasis van het ruime monetaire aggregaat M3 blijft gehandhaafd op 4½%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Contactpersonen voor de media