ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5 Δεκεμβρίου 2002

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  1. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 2,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 11 Δεκεμβρίου 2002.
  2. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 3,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου 2002.
  3. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 1,75%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου 2002.
  4. Η τιμή αναφοράς για τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ευρέος νομισματικού μεγέθους Μ3 θα παραμείνει στο 4½%.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκαν αυτές οι αποφάσεις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2.30 μ.μ.

Εκπρόσωποι Τύπου