PERSBERICHT

TOEWIJZINGSBEDRAG VOOR DE LANGERLOPENDE HERFINANCIERINGSTRANSACTIES IN DE TWEEDE HELFT VAN 2002

10 juli 2002

De Raad van Bestuur van de ECB heeft besloten het toewijzingsbedrag voor elke van de langerlopende herfinancieringstransacties die in de tweede helft van 2002 zullen worden verricht, te verlagen van EUR 20 miljard naar EUR 15 miljard.

Dit laatste bedrag houdt rekening met de verwachte liquiditeitsbehoeften van het bankwezen van het eurogebied in de tweede helft van 2002 en weerspiegelt de wens van het Eurosysteem om het grootste deel van de liquiditeit door middel van basis-herfinancieringstransacties te blijven verschaffen.

De Raad van Bestuur kan besluiten het toewijzingsbedrag aan het begin van het volgende jaar aan te passen.

Contactpersonen voor de media