LEHDISTÖTIEDOTE:

PITEMPIAIKAISISSA RAHOITUSOPERAATIOISSA JAETTAVAN LIKVIDITEETIN MÄÄRÄ VUODEN 2002 JÄLKIPUOLISKOLLA

10.7.2002

EKP:n neuvosto on päättänyt pienentää jaettavan likviditeetin määrää jokaisessa vuoden 2002 jälkipuoliskolla toteutettavassa pitempiaikaisessa rahoitusoperaatiossa 20 miljardista eurosta 15 miljardiin euroon.

Määrää päätettäessä otettiin huomioon euroalueen pankkijärjestelmän odotettu likviditeetin tarve vuoden 2002 jälkipuoliskolla sekä eurojärjestelmän pyrkimys tarjota vastaisuudessakin suurin osa jakamastaan likviditeetistä perusrahoitusoperaatioiden kautta.

EKP:n neuvosto voi muuttaa jaettavan likviditeetin määrää ensi vuoden alussa.

Yhteyshenkilöt