PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

8 maart 2007

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 25 basispunten verhoogd naar 3,75%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 14 maart 2007.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 25 basispunten verhoogd naar 4,75%, met ingang van 14 maart 2007.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 25 basispunten verhoogd naar 2,75%, met ingang van 14 maart 2007.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur (Midden-Europese tijd) begint.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner

Contactpersonen voor de media