PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

8 mars 2007

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 25 punkter, till 3,75 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 14 mars 2007.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 4,75 %, gällande från den 14 mars 2007.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 2,75 %, gällande från den 14 mars 2007.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner

Kontakt för media